Serpentine

Conference

15.heinäkuuta 2013

useimmille meistä arkikokemus on dualistinen. Näyttää olevan olemassa erillinen, Subjektiivinen ’minä’, joka todistaa objekteja, ajatuksia, tapahtumia, tunteita…

yhtenäinen kenttätietoisuus kvanttifysiikkameditaatio w2

kuitenkin meditaation avulla voimme nähdä välähdyksen yhtenäisen tietoisuuden kentän todellisesta todellisuudesta. Kaikki on yhtä, ja kaikkea on paljon – samaan aikaan ja ilman minkäänlaista ristiriitaa.

modernin tieteen edetessä se tarjoaa yhä enemmän käsitteellistä ymmärrystä tästä kauniista transsendenssikokemuksesta.

tietoisuuden yhtenäinen kenttä neurotieteen näkökulmasta

yhden kiinnostavimmista uusista lähestymistavoista aivojen ja tietoisuuden toimintaan on kehittänyt hollantilainen tiedemies Pim van Lommel.

aloittaessaan uransa kardiologina hän todisti monia hämmentäviä kuolemanrajakokemuksia: potilaat, joilla oli sydänpysähdys, näyttivät’ muistavan ’ hämmästyttävän selvästi tapahtumat, jotka olivat tapahtuneet, kun heidät oli julistettu kliinisesti kuolleiksi.

Curiosityn poimima Pim van Lommel tutki ilmiötä systemaattisesti yli 20 vuoden ajan monenlaisilla sairaalapotilailla.

hän julkaisi havaintonsa maineikkaassa Lääkärilehdessä The Lancetissa, mikä aiheutti kansainvälisen sensaation sekä kollegoiden että maallikkoyleisön keskuudessa.

paikallisuus ja yhteenliittyminen:

”mieli tuntuu sisältävän kaiken kerralla ajattomassa ja paikattomassa yhteenliittymässä.

informaatiota ei koodata väliaineessa, vaan se tallennetaan ei-lokaalisina aaltofunktioina ei-lokaalisessa avaruudessa, jolloin myös kaikki informaatio on aina ja kaikkialla välittömästi saatavilla.”(van Lommel, S. 224, 244)

tämän hypoteesin vaikutukset haastavat dramaattisesti käsitystä yksilön tietoisuudesta jonakin rajallisena ja itsensä päälle taitettuna:

yhtenäinen tietoisuuden kenttä hologrammi aivofysiikka ja meditaatio”tässä uudessa lähestymistavassa täydellinen ja loputon tietoisuus palautettavine muistoineen on saanut alkunsa ei-paikallisesta tilasta tuhoutumattomien eikä suoraan havaittavien aaltofunktioiden muodossa.

nämä aaltofunktiot, jotka tallentavat kaikki tietoisuuden osa-alueet informaation muodossa, ovat aina läsnä kehossa ja sen ympäristössä.

Aivot ja keho toimivat vain releasemana, joka vastaanottaa osan yleisestä tietoisuudesta ja osan muistoistamme valveilla olevassa tietoisuudessamme mitattavien ja jatkuvasti muuttuvien sähkömagneettisten kenttien muodossa.

tämän näkemyksen mukaan aivotoiminta voidaan nähdä lähettimenä; aivot eivät tuota vaan pikemminkin helpottavat tietoisuutta.”(van Lommel, S. 265)

Unified field of consciousness from the perspective of QUANTUM PHYSICS

What sounds radikally new in the field of neuroscience, has been a familiar paradigm in modern physics.

teorian siemenen laski jo Albert Einstein itse olettaessaan, että kaikki maailmankaikkeudessa on suhteellista ja eri maailmojen ja muotojen ja ilmiöiden olemassaolo voidaan selittää vain suhteellisuusteorian avulla.

yksi ensimmäisistä fyysikoista, joka vei tämän näkökulman sen loogiseen ja tieteelliseen johtopäätökseen, oli David Bohm.

yhtenäinen kenttätietoisuus hologrammi krishnamurti_bohmkvanttifysiikan perustajaisä ehdotti useita metaforia sille, miltä energia / Materia-jatkumon todellisuus näyttää.

”maailmankaikkeus ja kaikki siinä – myös me – saattaa itse asiassa olla osa suurta kosmista kaavaa, jossa kaikki osat ovat tasaisesti jakautuneet joka toiselle.

Kiteyttäen tämän yhtenäisen luontokäsityksen Bohm totesi yksinkertaisesti: ”uutta oivalluksen muotoa voidaan ehkä parhaiten kutsua ’jakamattomaksi kokonaisuudeksi virtaavassa liikkeessä.””(Braden, s. xiii)

elämänsä loppupuolella David Bohm luotti enimmäkseen hologrammin käsitteeseen selittääkseen yhtenäisen ja jakamattoman kosmoksen toiminnan:

”pohtiessaan luomakunnan toisiinsa liittyvää luonnetta hän tuli vakuuttuneemmaksi siitä, että maailmankaikkeus toimii kuin suuri kosminen hologrammi.

hologrammissa jokainen kappale esineestä riippumatta sisältää kyseisen kappaleen kokonaisuudessaan, vain pienemmässä mittakaavassa. Bohmin näkökulmasta se, mitä näemme maailmanamme, on itse asiassa projektio jostain vielä todellisemmasta, joka tapahtuu syvemmällä luomisen tasolla.

tämä syvempi taso on alkuperäinen – implisiittinen.

tämän näkemyksen mukaan ”kuten yllä, niin alla” ja ”kuten sisällä, niin ilman” kuviot sisältyvät kuvioihin, jotka ovat itsessään täydellisiä ja erilaisia vain mittakaavaltaan.”(Ibid.)

unified field consciousness hologrammifysiikka(1)

ZOOMING INTO a BROCCOLI: a beautiful image of natural fraktals. Itseään muistuttavat kuviot tulevat paljaalle silmälle näkyviin suurennoksen myötä. Kuva: Flickr

Bohmin teorioita on vähitellen veistetty kokeellisin todistein ja teoreettisin yksityiskohdin. Eri nimiensä ja sävyjensä – superstringien, compactification, Kac-Moody algebrien-alla kaikki nämä monimutkaiset, numeeriset mallit viittaavat samaan perustotuuteen: kaikki kukkii taustalla olevasta ykseydestä.

Unified field of consciousness from the perspective of MAHARISHI ’ s VEDIC KNOWLEDGE

tietenkään tässä ei ole mitään uutta Maharishi Mahesh Yogille, joka polveutuu pitkästä intialaisista joogeista.

kuten kaikki hengelliset viisaat kautta aikojen, Maharishi oli täysin tietoinen tästä yhtenäisestä alasta ja luonnehti sitä hyvin tarkoin:

yhtenäinen kenttätietoisuus kvanttifysiikka Maharishi meditation

Maharishi Mahesh Yogi, Guru Devin opetuslapsi ja sukulinjan haltija, opetti transsendentaalisen meditaation tekniikkaa kymmenille tuhansille ihmisille länsimaissa.

”yhtenäinen kenttä on pohjimmiltaan tietoisuuden kenttä.

kenttä tunnetaan nimellä atman, joka tarkoittaa ”puhdasta tietoisuutta” tai ”itseä”, sillä yhtenäinen kenttä muodostaa syvimmän todellisuuden ja siten kaiken luonnossa olevan todellisen identiteetin.

termi ”tietoisuus” eroaa selvästi arkikokemukselle tyypillisen termin erittäin yksilöllistyneestä ja antroposentrisestä merkityksessä: sitä käytetään kuvaamaan täysin universaalia ”puhtaan, itseä vuorovaikuttavan” tietoisuuden kenttää-tietoisuutta, joka on tietoinen itsestään, vailla mitään yksilöllistävää vaikutusta tai kokemuksen ulkoisia kohteita.

koska yhtenäisellä kentällä on Maharishin mukaan oleellinen luonne tietoisuutena, sillä on olemassaolon ja älykkyyden kaksijakoiset ominaisuudet.”(Hagelin, s. 8-9)

Maharishin käsitys yhtenäisen tietoisuuden transsendentaalisesta kentästä on täysin linjassa edellä lyhyesti esitettyjen edistysaskelten kanssa. Itse asiassa hän oli ennustanut vuonna 1963:

”tämän aineellisen olemassaolon yhden perustan alan löytyminen merkitsee fysikaalisen tieteen kehityksen historian suurinta saavutusta.

Tämä auttaa kääntämään fysikaalisen tieteen maailman henkisten ilmiöiden tieteeksi. Mielen, älyn ja egon teoriat tulevat syrjäyttämään fysikaalisen tieteen havainnot.

todellisuuden olemuksen tutkimisen perimmäisellä tai äärimmäisellä rajalla mielen alueella sijaitsee lopulta puhtaan tietoisuuden tila, transsendentaalisen olemuksen kenttä, joka on kaiken aineellisten ja henkisten arvojen suhteellisen olemassaolon tuolla puolen.

olemisen perimmäinen kenttä on mentaalisten ilmiöiden kentän ulkopuolella ja on elämän totuus sen kaikissa vaiheissa, suhteellisessa ja absoluuttisessa.

olemisen tiede on mielen transsendentaalinen tiede. Olemisen tiede ylittää mielen tieteen, joka puolestaan ylittää aineellisen olemassaolon monimuotoisuutta käsittelevät aineelliset tieteet.”(Maharishi, s. 212-213)

kirjallisuus

 • Bohm, David. Kokonaisuutta ja Väliintulokäskyä. Routledge, Lontoo 1980.
 • Braden, Gregg. The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles and Belief. Hay House, New York 2007.
 • Hagelin, Juhana. Uudelleenjärjestely fysiikka sen perusta valossa Maharishi Vedic tiede. Maharishi University of Management Press, 1989.
 • Maharishi Mahesh Yogi. Olemisen Tiede ja elämisen taito. 1963.
 • Van Lommel, Pim. Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience. Harperone, Lontoo, 2010.
 • Vedic wisdom
 • meditaatiotutkimus
 • aivojen toiminta
 • Maharishi Mahesh Yogi
 • tietoisuuden yhtenäinen kenttä
 • John Hagelin

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *